Kultura

Kultura jonë

Kompania ndjek: "cilësia në radhë të parë, reputacioni i pari, shërbimi i pari" qëllimin e biznesit, inovacionin dhe përmirësimin e vazhdueshëm;zbatimi i rreptë i katër grupeve të sistemeve të menaxhimit (sistemi ISO, sistemi GMP, sistemi i menaxhimit ERP, sistemi i furnizimit WALMART);Pajisjet e avancuara janë një garanci e rëndësishme për cilësinë e produktit.Dy grupe linjash të specializuara prodhimi janë konfiguruar sipas standardeve të avancuara vendase, dhe miratojnë teknologjinë e përparuar vendase të prodhimit dhe teknologjisë së përpunimit të kozmetikës, dhe kanë aftësinë të ofrojnë produkte me cilësi të lartë me prodhim dhe cilësi të qëndrueshme për t'u përshtatur me tregun vendas dhe tregun ndërkombëtar. kërkesa.

Cilësia e parë

Reputacioni i pari

Shërbimi së pari